تعرفه تبلیغات

تعرفه ، هزینه و مکان تبلیغات در سایت فاز دوم موزیک به شرح زیر می باشد
تبلیغات متنی تبلیغات بنری (120*240) بالا تبلیغات بنری (468*60) بالا تبلیغات پاپ آپ
یک ماهِ 4 هزار تومان یک ماهِ 7 هزار تومان یک ماهِ 10 هزار تومان به زودی
دو ماهِ 6 هزار تومان دو ماهِ 12 هزار تومان دو ماهِ 18 هزار تومان به زودی
سه ماهِ 10 هزار تومان سه ماهِ 18 هزار تومان سه ماهِ 28 هزار تومان به زودی
شش ماهِ 20 هزار تومان شش ماهِ 35 هزار تومان شش ماهِ 55 هزار تومان به زودی