89 نفر آنلاین

آهنگـــ های ویـژه و برگـزیده

تصویر قانون حق چاپ و کپی‌رایت (DMCA policy)پس زمینه

کپی رایت یا حق چاپ چیست ؟ کپی رایت با حق چاپ که ما در زبان فارسی آن را میشناسیم تفاوتی ندارد و تنها اجرا و رعایت کردن آن است که تفاوت ایجاد می کند. کپی رایت نوعی حقوق با مالکیت مادی و معنوی است که به صاحب آن این حق انحصاری را می دهد که از اثر خلاقانه خود و منافع آن محافظت کند. کپی رایت (حق چاپ یا حق نشر) در واقع یک اصطلاح حقوقی برای توصیف حقوق سازندگان و تولید کنندگان آثار خلاقانه می باشد که تمام افراد ملزم به رعایت آن هستند. باید به این نکته هم توجه داشت که کپی رایت فقط از بیان اصلی ایده در قالب یک کار خلاقانه محافظت میکند، اما خود ایده را شامل نمیشود و فقط در گستردگی عبارات خاصی حضور دارد. هدف اصلی ایجاد حقوق کپی‌رایت برقراری تعادل میان منافع افرادی است که کار خلاقانه و تولید اثر می‌کنند با طرف دیگر، یعنی منافع عمومی و غیره بوده است. همچنین این حقوق برای دسترسی گسترده تر به کارخلاقانه و محتوای ایجاد شده می باشد. 


آهنگـــ های جـدید